تکمیل فرم خرید
نام فایل

ارزیابی روش های EOR برای بازیافت نفت سنگین در مخازن شکافدار طبیعی

قیمت 150,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >