امروز: سه شنبه 2 مرداد 1403
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

محصولات دسته مهندسی شیمی

پروژه گاز

پروژه گاز

قیمت: 200,000 تومان

توضیحات دانلود

پروژه رنگ

پروژه رنگ

قیمت: 200,000 تومان

توضیحات دانلود

آمونیاك

آمونیاك

قیمت: 50,000 تومان

توضیحات دانلود

الكتروشیمی

الكتروشیمی

قیمت: 150,000 تومان

توضیحات دانلود

نفت خام

نفت خام

قیمت: 7,000 تومان

توضیحات دانلود

12>