امروز: یکشنبه 24 تیر 1403
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

محصولات دسته نفت و گاز

تقطیر

تقطیر

قیمت: 100,000 تومان

توضیحات دانلود

تصفیه گاز

تصفیه گاز

قیمت: 50,000 تومان

توضیحات دانلود

تریق گاز

تریق گاز

قیمت: 50,000 تومان

توضیحات دانلود

تایر

تایر

قیمت: 10,000 تومان

توضیحات دانلود

پروژه شیرها

پروژه شیرها

قیمت: 165,000 تومان

توضیحات دانلود

گل حفاری

گل حفاری

قیمت: 70,000 تومان

توضیحات دانلود

12>