امروز: یکشنبه 24 تیر 1403
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

پایان نامه لوث در نظام حقوقی ایران

پایان نامه  لوث در نظام حقوقی ایراندسته: حقوق
بازدید: 38 بار
فرمت فایل: rar
حجم فایل: 69 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 103

فصل اول ‌كلیات 1 مقدمه 2 بخش اول پیش درآمد 3 بخش دوم واژه شناسی لوث 27 الف – معنای لغوی لوث 27 ب – معنای اصطلاحی 27 بخش سوم مشروعیت لوث 29 مبحث اول احادیث 29 مبحث دوم توجیهات عقلانی 30 مبحث سوم نظر فقها 31 گفتار اول دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث 33 گفتار دوم دلایل

قیمت فایل فقط 200,000 تومان

خرید

برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامی[1] قسامه یكی از قوانین كیفری است كه در باب قصاص مطرح می شود و آن بدین صورت است كه پس از انجام جنایت و ثبوت قتل اگر كسی اقرار به قتل نكرد و برای مدعی یا مدعیان، شهود و بینة قابل قبول برای دادگاه نبود كه فرد خاص یا افراد خاصی قاتل باشند در اینجا موضوع «لوث»[2] مطرح می گردد كه چنانچه شرایط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا می شود و اگر با هیچكدام از این طرق قائل مشخص نگردد «دیه» از بیت المال پرداخت خواهد شد[3].

از آنجا كه این موضوع بحثی است پیچیده و قابل تعمق و اطلاعات محدودی نسبت به آن داشتم تصمیم گرفتم آن را مورد تحقیق و تحلیل قرار دهم.


[1] - م 231ق.م.ا: راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از : اقرار، شهادت، قسامه ، علم قاضی.

[2] - لوث اماره ای است كه موجب ظن به صدق مدعی می شود.

[3] - مجله كانون وكلا، شماره 5، دوست محمدی، هادی، چاپخانه شفق، ص 13.

فصل اول :‌كلیات 1
مقدمه 2
  بخش اول : پیش درآمد 3
   بخش دوم: واژه شناسی لوث 27
         الف – معنای لغوی لوث 27
         ب – معنای اصطلاحی 27
  بخش سوم: مشروعیت لوث 29
       مبحث اول: احادیث 29
       مبحث دوم: توجیهات عقلانی 30
       مبحث سوم: نظر فقها 31
          گفتار اول: دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث 33
          گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث 35
          گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و … در خصوص لوث 35
       مبحث چهارم: تعارض ادله 36
    بخش چهارم: لوث از احكام تأسیسه یا امضایی 39
فصل دوم: احكام ، آثار و اجرای لوث 43
  بخش اول: لوث 44
     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت 44
     مبحث دوم: دیدگاه امامیه 45
     مبحث سوم: دیدگاه حقوق جزا 47
     مبحث چهارم: لوث یكی از مواردی است كه با وجود آن قسامه قابل اعمال است 47
       موارد لوث از نظر حقوقدانان 48
  بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث 50
  بخش سوم : كیفیت قسامه در صورت وجود لوث 52
     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت 52
     مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا 52
       چند نكته پیرامون كیفیت قسامه در صورت وجود لوث 52
  بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث 54
     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت 54
     مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا 55
  بخش پنجم: كمیت و  توزیع قسامه در صورت وجود لوث 57
      نتیجه گیری 59
      پیوست شماره 1 : مقالات 61
      پیوست شماره 2 : استفتائات 72
منابع و مآخذ 81

فصل اول :‌كلیات............................. 1

مقدمه.......................................... 2

  بخش اول : پیش درآمد.......................... 3

   بخش دوم: واژه شناسی لوث..................... 27

         الف معنای لغوی لوث.................. 27

         ب معنای اصطلاحی...................... 27

  بخش سوم: مشروعیت لوث......................... 29

       مبحث اول: احادیث........................ 29

       مبحث دوم: توجیهات عقلانی................. 30

       مبحث سوم: نظر فقها...................... 31

          گفتار اول: دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث 33

          گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث  35

          گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و در خصوص لوث............................................... 35

       مبحث چهارم: تعارض ادله.................. 36

  بخش چهارم: لوث از احكام تأسیسه یا امضایی.. 39

فصل دوم: احكام ، آثار و اجرای لوث.......... 43

  بخش اول: لوث................................. 44

     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت.................. 44

     مبحث دوم: دیدگاه امامیه................... 45

     مبحث سوم: دیدگاه حقوق جزا................. 47

     مبحث چهارم: لوث یكی از مواردی است كه با وجود آن قسامه قابل اعمال است...................................... 47

       موارد لوث از نظر حقوقدانان............. 48

  بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث.................. 50

  بخش سوم : كیفیت قسامه در صورت وجود لوث...... 52

     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت.................. 52

     مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا....... 52

       چند نكته پیرامون كیفیت قسامه در صورت وجود لوث    52

  بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث   54

     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت.................. 54

     مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا....... 55

  بخش پنجم: كمیت و  توزیع قسامه در صورت وجود لوث   57

      نتیجه گیری............................... 59

      پیوست شماره 1 : مقالات.................... 61

      پیوست شماره 2 : استفتائات................ 72

منابع و مآخذ 81

قیمت فایل فقط 200,000 تومان

خرید

برچسب ها : پایان نامه لوث در نظام حقوقی ایران , Loths thesis on Irans legal system , فصل اول ‌كلیات 1 , مقدمه 2 , بخش اول پیش درآمد 3 , بخش دوم واژه شناسی لوث 27 , الف – معنای لغوی لوث 27 , ب – معنای اصطلاحی 27 , بخش سوم مشروعیت لوث 29 , مبحث اول احادیث 29 , مبحث دوم توجیهات عقلانی 30 , مبحث سوم نظر فقها 31 , گفت

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر