امروز: یکشنبه 24 تیر 1403
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

مهارت گفتگو برای همسران

مهارت گفتگو برای همسراندسته: زناشویی
بازدید: 39 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 853 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 115

گفتگو روابط انسانها بر آن بنا نهاده میشود گفتگو راهی است كه انسان از طریق آن معـانی را خلـق میكند و به صورت كلامی و یا غیركلامی آن را با دیگران در میان میگذارد توانایی گفتگو، یكی ازمعدود مهـارتهـایی اسـت كـه افـراد، اگـر بخواهنـد از روابـط صمیمانه لذّت ببرند، باید بر آن تسلط یابند در حقیقت، توانایی و اشتیاق برای گفتگو و ارتباط خوب از جمله مه

قیمت فایل فقط 20,000 تومان

خرید

گفتگو روابط انسانها بر آن بنا نهاده میشود. گفتگو راهی است كه انسان از طریق آن معـانی را خلـق میكند و به صورت كلامی و یا غیركلامی آن را با دیگران در میان میگذارد. توانایی گفتگو، یكی ازمعدود مهـارتهـایی اسـت كـه افـراد، اگـر بخواهنـد از روابـط صمیمانه لذّت ببرند، باید بر آن تسلط یابند. در حقیقت، توانایی و اشتیاق برای گفتگو و ارتباط خوب از جمله مهمترین عوامل نگهدارنده یك رابطه رضایت بخش است. در این كتاب قصد بر آن است كه به هنر گفتگوی بین فردی نظری انداخته شود، كه در این میان به تعریف گفتگو، اهمیت گفتگو، اصول و سبكهای گفتگـو، مهـارتهـای گفتگـو، الگوهای تخریبگر و ارتقا بخش گفتگو و در نهایت عوامـل مـؤثر بـر كیفیـت گفتگـو پرداختـه خواهد شد. امید است با آگاهی از آنها و به كارگیری آنها، سطح صمیمیت شما با همسر، اعضای خانواده و دوستانتان افزایش یابد. به این دلیل كه گفتگو، كلید ازدواج موفق است، این كتاب را با برخـی از یافتـههـای پژوهشی (اولسون و اولسون، 2000 (كه بر نقـش گقتگـو در روابـط زوجـی تكیـه دارنـد، آغـاز میكنیم.

فهرست مطالب مقدمه..............................................................................................................................................................................9 اهمیت گفتگو.............................................................................................................................................................10 تعریف گفتگو (ارتباط)..............................................................................................................................................13 الف) عمل متقابل: ..............................................................................................................................................................13 ب) انتقال: ...........................................................................................................................................................................13 ج) پیام.................................................................................................................................................................................14 اصول گفتگو................................................................................................................................................................15 3 ـ در ناكارآمدی گفتگو هر دو طرف مقصرند. ............................................................................................................16 4 ـ بخش عمده پیامها غیر كلامی هستند....................................................................................................................17 سبكهای گفتگو........................................................................................................................................................20 تأثیر صراحت بر رابطه زوجین................................................................................................................................25 چرخههای ارتباطی منفی و مثبت...................................................................................................................................25 مهارتهای گفتگو......................................................................................................................................................28 مناسبترین زمان استفاده از مهارتهای گفتگو...........................................................................................................28 ارزش ساختار......................................................................................................................................................................31 مؤلفههای گفتگو........................................................................................................................................................33 عناصر اصلی پیام................................................................................................................................................................33 عناصر كلامی ......................................................................................................................................................................35 قوانین مربوط به گوینده و شنونده.........................................................................................................................39 قوانینی برای هر دوی شما ...............................................................................................................................................39 قوانینی برای گوینده..........................................................................................................................................................40 قوانینی برای شنونده.................................................................................................................................................44 1 (توجه نشان دهید..........................................................................................................................................................44 2 (به تجربه همسرتان اشاره كنید و آن را اعتبار بخشید. ..........................................................................................46 3 (به دادن اطلاعات بیشتر دعوت كنید ........................................................................................................................47 4 (برای اطمینان از صحت مطالب، گفتهها را خلاصه كنید. ......................................................................................48 توصیهها...............................................................................................................................................................................49 5 (سؤالهای باز بپرسید. ..................................................................................................................................................49 مثالی عملی از مهارتهای گوینده ـ شنونده.................................................................................................................51 الگوهای تخریبگر گفتگو و راههای پیشگیری از آنها........................................................................................56 8 ^] مهارت گفتگو برای همسران گفتگوی ضعیف قبل از ازدواج احتمالاً به بعد از ازدواج ادامه مییابد. ...........................................................56 تشدید.........................................................................................................................................................................................57 پیشگیری از تشدید .................................................................................................................................................................61 بیاعتبارسازی (تحقیرهای دردناك)....................................................................................................................................62 پیشگیری از بیاعتبارسازی....................................................................................................................................................65 تفاسیر منفی .............................................................................................................................................................................67 مبارزه علیه تفاسیر منفی.........................................................................................................................................72 اجتناب و كنارهگیری ..............................................................................................................................................................73 پیشگیری از اجتناب و كنارهگیری.......................................................................................................................................75 فواید كاربرد مهارتهای گوینده ـ شنونده در پیشگیری از الگوهای تخریبگر...........................................77 عوامل ارتقابخش گفتگو ...........................................................................................................................................79 با ترسهایتان برای صریح بودن روبرو شوید......................................................................................................86 تعریف و تمجید روزانه..............................................................................................................................................87 گوش دادن (یك مهارت دشوار).............................................................................................................................89 عوامل مؤثر بر كیفیت گفتگو...................................................................................................................................93 فیلترها (صافیها) ......................................................................................................................................................95 از یك فیلتر به عنوان دلیلی برای رفتار بد با همسرتان استفاده نكنید.......................................................................97 اعتقادات و انتظارات.................................................................................................................................................................98 تفاوت در شیوهها (خانوادگی، جنسیتی، فرهنگی)........................................................................................................100 تفاوتهای ناشی از زمینه خانوادگی.................................................................................................................................101 تفاوتهای ناشی از جنسیت...............................................................................................................................................102 تفاوتهای ناشی از فرهنگ.................................................................................................................................................107 حمایت از خود.......................................................................................................................................................................109 مسابقه حافظه .........................................................................................................................................................111 كاوش فیلترها..........................................................................................................................................................113 تمرین........................................................................................................................................................................114 فهرست منابع و مĤخذ............................................................................................................................................115

قیمت فایل فقط 20,000 تومان

خرید

برچسب ها : Conversation skills for spouses , مهارت گفتگو برای همسران

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر